• Vi må ta trikkedrapet i Oslo alvorlig. Min første tanke var at dette like godt kunne ha skjedd i Bergen, sier Kristin Jordheim Bovim, avdelingssjef ved Psykiatrisk Akuttmottak i Bergen.

EVA RØYRANE

— Vi har allerede snakket om å lage et prosjekt for å høyne kompetansen vår når det gjelder å forstå pasienter med innvandrer- og traumatisk krigsbakgrunn, sier hun.

— Vi kan ikke risikere at noe tilsvarende skjer her i Bergen, men det er fort gjort å gjøre en feilvurdering når man mangler den nødvendige kunnskapen, mener hun.

På korttidsavdelingen ved Haukeland universitetssykehus (tidligere Sandviken sykehus) er det til enhver tid en til tre pasienter med innvandrerbakgrunn.

Korridorene fylles

For tiden er det dessuten mange unge med kortvarige amfetaminpsykoser på avdelingen og mange innsatte fra Bergen landsfengsel.

Hvert døgn blir fem-seks nye psykiatrisk syke innlagt. Halvparten av de 2000 som skrives inn hvert år, kommer fordi de truer med å ta livet av seg. Når korridorene på denne avdelingen fylles opp, er det fordi det finnes for mange kronisk syke som ikke kan overføres fra langtidsavdelingen til kommunene. Disse blir værende på sykehuset i årevis.

— Situasjonen i psykiatrien vil kanskje forandre seg når disse som har levd store deler av livet på institusjon ikke er mer. Yngre kronikere har fått en annen behandling og er bedre skikket til et liv utenfor sykehuset, sier avdelingssjefen.

Hun mener problemene i psykiatrien er veldig sammensatt og tar lang tid å løse.

Bekymringsverdige forhold

For to år siden sa Tor Jacob Moe opp sin stilling som overlege ved Psykiatrisk klinikk ved Haukeland sykehus. Han ville ikke lenger ta ansvaret for behandlingen av de alvorlig syke der. Mange av dem måtte plasseres i korridoren. Mange måtte skrives ut altfor tidlig. Departementet lovet den gang at alt skulle bli bedre i 2004. Det var ikke nok for Moe, som i dag jobber med alderspsykiatri.

Nå skriver vi 2004, og fylkeslegen er minst like bekymret som hun var etter sine inspeksjoner den gangen.

Tor Jacob Moe sier det samme:

— Vi har samme grunn til bekymring. De som jobber på de psykiatriske sykehusene gjør en kjempejobb, men mange overleger skriver ut pasienter med vondt i magen, de kjenner seg ikke sikre på at pasienten er frisk nok. Og det stemmer ikke i forhold til min virkelighet når psykiatridirektøren på Ullevål sykehus sier på tv at det finnes nok ressurser, sier Tor Jacob Moe.