Avtroppende leder i MMV, Markus Sorge, lanserer forslaget i siste utgave av ukemagasinet Ny Tid.

Sorge mener at domstolen, som en del av straffen, bør offentliggjøre navnet på alle voldtektsovergripere i en avgrenset periode på domstolens nettsider.

Han innrømmer imidlertid at forslaget har preg av gapestokk.

– Jeg kjenner et visst ubehag ved å foreslå dette, men vi er nødt til å foreta oss noe. Ifølge vår undersøkelse blir kun 5 prosent av alle voldtekter anmeldt, og kun en brøkdel ender i domfellelse. I dag ligger det praktisk talt ingen rettslig risiko i å voldta. Å synliggjøre overgriperne vil virke preventivt, sier Sorge til Ny Tid.

Advokat Mona Høiness, som har jobbet mye med voldtektssaker, tror det vil komme en oppblomstring av slike offentliggjøringer på internett framover.

– Gapestokken som ble avskaffet på 1800-tallet er kommet tilbake i ny drakt, og vi vil få en debatt rundt alle lidelser og selvmord som denne form for gapestokk vil påføre de menneskene som blir berørt, sier hun.

Høiness mener offentliggjøring på MMVs nettsider ikke vil være ulovlig, men tviler på om forslaget vil virke positivt inn på kvinners rettssikkerhet.

Hennes forslag er å føre flere voldtektssaker for retten.

– Justisministeren bør instruere påtalemyndigheten til å være tøffere, og faktisk ta sjansen på å tape noen saker. Den maktesløsheten ofrene føler ved at sakene ikke engang blir prøvd rettslig er svært traumatiserende for de fleste, sier Høiness.