Forslag til endringer i bioteknologiloven sendes ut på høring i dag.

Her går det frem at regjeringen ønsker å tillate forskning på overtallige befruktede egg, herunder stamcelleforskning.

Regjeringen åpner også for å bruke preimplantasjonsdiagnostikk (genetisk undersøkelse av befruktede egg før de settes inn i livmoren) ved alvorlige arvelige sykdommer.

Ny kunnskap om sykdommer – Det er håp om at stamcelleforskning kan bidra til utvikling av nye behandlingsmetoder ved sykdommer som Parkinson, hjerte— og karlidelser, multippel sklerose, diabetes, HIV/AIDS, kreft og flere andre sykdommer. I dag bli eggene destruert, i stedet for å bli brukt i verdifull forskning, sier helseminister Sylvia Brustad til NTB.

Når regjeringen nå følger opp Soria Moria-erklæringens intensjoner om bioteknologi, plasseres Norge blant nasjonene som vil bruke bioteknologien til å hjelpe mennesker med alvorlige sykdommer.

Les pressemelding fra Helse- og Omsorgsdepartementet:

Fremtidsrettet politikk for bruk av bioteknologi