TORSTEIN STANGENES

Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson mener dette monner lite.

I dag er Norges bistand på cirka 16 milliarder kroner. Det tilsvarer 0,95 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI). KrF har hatt som mål å øke bistanden til 1 prosent av BNI denne stortingsperioden.

Denne helgen har landsmøtet vedtatt å gå inn for å øke bistanden til 1,3 prosent av BNI i løpet av neste periode.

Hilde Frafjord Johnson var blant dem som talte mot å øke bistanden mer enn dette, men mener likevel KrFs vedtak vil monne lite.

— Nå må vi få de store rike landene til å mobilisere, sier hun til pressen etter landsmøtet.

Hun veier sine ord på gullvekt. Som favoritt til å overta jobben som toppsjef for FNs utviklingsprogram, er hun redd for å si noe galt. I hvert fall før hun vet om hun får jobben eller ikke.

Foreløpig vet hun ingen ting, heller ikke når spørsmålet blir avklart.

Men som utviklingsminister kan hun uttale seg, blant annet om et av temaene hun brenner mest for, bekjempelse av aids.

— Frykter du at økt bruk av aids-medisiner som fører til at smittede lever lenger kan gjøre at de smittede smitter flere enn de ellers ville gjort?

— Nei. Medisinen må gis som en del av et helhetlig behandlingsopplegg. De som lar seg teste og som vil ha medisin, er mer ansvarlige enn dem som ikke vil la seg teste eller mangler opplysninger om dette, sier hun.

Hun sier undersøkelser har vist at viljen og stabiliteten til å bruke aids-medisiner riktig er større i Afrika enn i Europa.

— Vil du si at bekjempelse av aids er den viktigste jobben til FNs utviklingsprogram?

— Ja, en av dem. Sør for Sahara er det kanskje den viktigste. Men vi må gjøre flere ting samtidig, sier hun.

VIL ØKE BISTANDEN: Hilde Frafjord Johnson og Kristelig Folkepartis landsmøte har vedttatt å gå inn for å øke bistanden til 1,3 prosent av BNI i løpet av neste periode.<br/> FOTO: MORTEN HOLM, SCANPIX