Lederne i NLF hadde torsdag et møte med representanter i kirke— undervisnings- og forskningskomiteen på Stortinget om leirskolesystemet vil overleve eller ikke i kommende statsbudsjett.

— Vi hadde absolutt følelsen av å bli hørt, men spenningen er fortsatt på topp, sier nestleder Aslak Thorsen i NLF til NTB.

I dag bevilges det litt over 30 millioner kroner til lærerstillinger i de 60 vertskommunene som tilbyr leirskole til alle landets kommuner. Disse pengene er øremerket til formålet. Men tilskuddet til elevene, til sammen 60 millioner kroner, går til alle kommuner. Disse pengene er det ikke like lett å øremerke.

Thorsen forteller at mange elever ikke har fått reise på leirskole i høst fordi kommunene har hatt så anstrengt økonomi at de måtte bruke pengene til andre formål.

-Vi ønsker ikke at alle på død og liv må reise på leirskole, men vi vil at kommunene skal ha plikt til å tilby det som en rettighet. Det betyr at ordningen må lovfestes, sier Thorsen.

Stortinget skal behandle saken i desember, men det er i disse dager det viktige arbeidet skjer i komiteen før den avgir sin innstilling.

Ordningen med leirskole har virket bra siden 1970-årene. Elevene i grunnskolen har fått tilbud om leirskole en gang i løpet av grunnskolen - 60.000 elever hvert år. Men siden leirskole ikke er lovpålagt, er ordningen ekstra sårbar.

(NTB)