Men tingretten har gitt løslatelsen oppsettende virkning, siden det er skjellig grunn til mistanke mot 28-åringen og siden det er et alvorlig forhold han er siktet for, går det fram av rettens kjennelse. Det betyr at den siktede blir sittende i varetekt inntil høyere rett har behandlet påtalemyndighetens påkjæring av kjennelsen.

Påtalemyndigheten hadde varslet at de ønsket oppsettende virkning dersom kjennelsen gikk ut på at siktede skulle løslates.

Fare for bevis

Aktor i fengslingssaken, politiadvokat Thomas Blom i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), har fått frist til tirsdag morgen med å sende et begrunnet kjæremål over tingrettens kjennelse. Den siktedes forsvarer, advokat Petar Seculic, har fått frist til tirsdag ettermiddag for å komme med bemerkninger til kjæremålet fra påtalemyndigheten.

I forbindelse med fengslingsmøtet mandag sa Blom at det er fare for ødeleggelse av bevis dersom 28-åringen blir løslatt.

– Vi er ennå ikke ferdig med etterforskningen. Det er fremdeles materiale som må gås gjennom og som igjen kan gi nye oppgaver for etterforskerne, sier Blom til NTB.

Tid og bevis

Den 28 år gamle mannen har nå vært varetektsfengslet i fire måneder. Det er mer enn lenge nok, mener mannens forsvarer Petar Seculic.

Seculic viser også til at 28-åringen i tidligere fengslingskjennelser er blitt plassert i laveste sjikt av mistanke – og legger til at det ikke er kommet fram noe vesentlig nytt i etterforskningen. Både tiden som er gått og mistankegrunnlaget, tilsier derfor løslatelse, konkluderer Seculic.

Løslates

Oslo tingrett besluttet lørdag at den antatte hovedmannen i terrorsaken, Arfan Qadeer Bhatti (29), blir sittende fire nye uker i varetekt, mens en 26 år gammel nordmann ifølge tingretten kan løslates.

Påtalemyndigheten varslet på forhånd at de også ville påkjære en løslatelse av 26-åringen med oppsettende virkning. Det betyr at 26-åringen, i likhet med 28-åringen, blir sittende til lagmannsretten har vurdert saken.

Aktor har i denne fengslingssaken frist til mandag ettermiddag til å komme med et begrunnet kjæremål, mens 26-åringens forsvarer har frist til tirsdag morgen for å komme med et eventuelt tilsvar.

Det betyr at lagmannsrettens kjennelse, etter behandlingen av kjæremålet mot 26-åringen, trolig kommer onsdag.

Før jul ble en fjerde terrorsiktet mann i denne saken løslatt fra varetekt. Han er ennå ikke sjekket ut av saken.