Borgarting lagmannsrett forkastet politiets kjæremål fredag ettermiddag. Dermed ble de to kvinnene løslatt.

Politiet påkjærer denne kjennelsen til Høyesterett fordi de mener vurderingen av faren for bevisforspillelse i saken har prinsipiell betydning.

– Etter nøye gjennomgang av mindretallets vurdering av saken i lagmannsretten, som er i samsvar med vårt syn, har vi bestemt oss for å påkjære lagmannsrettens avgjørelse, sier politiadvokat Lene Hammersland til NTB.

Politiet begjærte torsdag de to kvinnene på 19 og 20 år varetektsfengslet i to uker med brev— og besøkskontroll fordi de skal ha medvirket under overfallet på norsk-somaliske Kadra natt til forrige torsdag.

Da Oslo tingrett avviste begjæringen torsdag, påkjærte påtalemyndigheten avgjørelsen til lagmannsretten, som forkastet kjæremålet.

Lagmannsretten var enig i at det ikke foreligger bevisforspillelsesfare. Avgjørelsen ble tatt med dissens. Én av de tre dommerne gikk inn for å etterkomme kjæremålet.

De to kvinnene ble dermed løslatt fredag. En tredje kvinne er også siktet i saken, men hun ble ikke begjært fengslet. To menn som også er siktet i saken, ble varetektsfengslet onsdag.