Arbeids— og inkluderingsminister Dag Terje Andersen vil få flere polakker, litauere og andre arbeidsinnvandrere til å vende hjem, i stedet for å bli gående på norsk trygd. Målet er å friste polakkene til frivillig å reise hjem ved hjelp av ulike gunstige ordninger, skriver Aftenposten.

Om en måned kan østeuropeere fra de nye EU-landene få trygd i Norge etter bare åtte uker i arbeid i Norge. 7500 EU-statsborgere har allerede meldt seg som arbeidsledige i Nav.

Det utgjør hele 10 prosent av de totalt tallet helt ledige i Norge. Antallet polakker som går på dagpenger er femdoblet på ett år.

Gode støtteordninger Arbeids- og inkluderingsministeren har bedt om en «utredning av tilbakevendingsordninger for arbeidsinnvandrere» for at polakkene skal «fortsette en yrkeskarriere i hjemlandet».

«Dette valget kan fortone seg vanskelig særlig om støtteordningene i Norge oppleves som gode», heter det i bakgrunnsdokumentene til Regjeringen. Forslaget er stemplet unntatt offentlighet det er et «internt notat i saken mellom fagavdeling og politisk ledelse».

–Vi skal overhodet ikke kaste ut folk, sier statssekretær Liebe Rieber-Mohn.

Hun avviser kategorisk at Regjeringen dermed deler bekymringen til Sps finanspolitiske talsmann Per Olaf Lundteigen om en uakseptabelt økning av EU-statsborgere som hever trygd i Norge. Lundteigen fikk knallhard kritikk fra både Høyre, Venstre, regjeringen og fagbevegelsen for å på til angrep på velferdsrettighetene.

Regjeringen understreker at man ikke ønsker å frata noen sine rettigheter. –Vi utreder kun hvordan det kan lages incentiver eller ordninger som gjør det attraktivt for den enkelte eventuelt å fortsette en yrkeskarriere i hjemlandet, sier Rieber-Mohn.

Norge betaler Ett av tiltakene som Regjeringen vil ha utredet, er tilskudd eller støtte til utdannelse i hjemlandet. Det betyr at polakker kan få studiestøtte fra Norge hvis de velger å ta en utdannelse i Warszawa eller Khrakov. –Det kan være ordninger som gjør det lettere å få en karrière i hjemlandet, eller i et annet land, i stedet for å gå på dagpenger i Norge, sier Rieber-Mohn.

– Viser ikke dette at også Regjeringen er bekymret for femdoblingen av polakker på trygd?

– Det er klart vi er bekymret for økende arbeidsledighet generelt. Men vi er også svært opptatt av at arbeidsinnvandrerne er sikret gode lønns- og arbeidsforhold og sosiale rettigheter i Norge, sier Rieber-Mohn.

Økende problemer

Fafo-forsker Line Eldring understreker at det å få dagpenger ikke er det samme som å snylte på staten. Med de økende sosial problemer og oppheving av overgangsordninger, er det grunn til å følge med.

Fra 1. mai har vi et åpent arbeidsmarked i Europa. Da vil folk søke muligheter der de finnes, sier Eldring.