— Vi jobber på to plan i denne markedsføringen. Det ene er at vi har foreslått å redusere startavgiften med 90 prosent på all utenrikstrafikk på fem flyplasser. Dessuten vil vi gi såkalt startrabatt i ett år til selskaper som starter nye ruter på norske flyplasser. Det betyr at selskapene i denne perioden verken betaler startavgift eller passasjeravgift — en sum som vil variere mellom 100 og 150 kroner per passasjer, sier luftfartsdirektør Randi Flesland til NTB.

— Logikken i dette er: Vi vil ha flere direkteflyginger til utlandet og fra flere steder enn de flyplasser som i dag har slik trafikk, vi vil stimulere til bredere tilbud og trekke til oss lavprisselskaper, og vi vil gi tilbud til de eksisterende selskapene, sier Flesland.

Handlingsrom

Det foreligger forslag om at Luftfartsverket (LV) blir aksjeselskap fra nyttår. Flesland har god tro på at det skjer og har lagt opp strategien deretter. Som ansvarlig for drift og vedlikehold av 46 norske flyplasser, vil LV få langt større handlingsrom enn det man har i dag og nye muligheter på inntekts- og investeringssiden. Slik økonomien er nå, har man knapt nok midler til den daglige drift og vedlikehold. - Om omorganiseringen og markedstilpasning av flyplassene på lengre sikt vil gi oss mer penger i kassen, gjenstår selvsagt å se. Men vi har ikke lov til ikke å forsøke. Vårt opplegg favoriserer fulle fly, for det gir lavere enhetspris per passasjer og dermed billigere billetter. Og det passer best for lavprisselskaper og charterselskaper. Jeg tror ikke SAS liker det så veldig godt, men vi har nesten bønnfalt SAS om å gjenåpne sin New York-rute fra Gardermoen, sier Flesland. - Gitt dagens volum og rutemønster på innenriks, tror jeg ikke at opplegget vil skaffe oss mer penger med det første. Men jeg har stor tro på at dersom billigtilbud først kommer, så følger volumet. Tidligst neste sommer vet vi om vi har «truffet» noen flyselskaper, sier hun.

Konkurransedyktig

Torp lufthavn ved Sandefjord har tilsynelatende stor suksess med å satse på lavprisselskaper. Flesland er glad for at Torp puster LV i nakken.

— Dette er sunt for oss, og derfor jobber vi for å bli mer konkurransedyktig. Vår plan om å styrke utenlandstilbudet fra fem flyplasser må derfor omfatte andre flyplasser enn dem som allerede har slik trafikk. Hvis Gardermoen, Flesland, Sola og Værnes ble inkludert, ville vi helt klart gitt fra oss store inntekter. Vi måtte i så fall åtte- til tidoble antall flyavganger for å tjene pengene inn igjen, sier Flesland.

Tror på Haugesund

LVs folk har sett hvordan man har gått fram ellers i Europa, og på det grunnlaget valgte man ut flyplassene i Haugesund, Evenes, Banak, Kristiansund og Røros. – Logikken her er etter min mening grei. Haugesund og Evenes ga seg selv. Mellom Bergen og Stavanger er det et stort, tilgjengelig marked, og Evenes er en naturlig innfallsport til Lofoten. Vi har videre vært opptatt av at Finnmark skal få et bedre tilbud, og har oppfordret Finnair som flyr på Banak om sommeren om å satse mer. Kristiansund vil kunne dekke markedet mellom Bergen og Værnes, og med Røros har vi ønske om å gjøre vårt for å få turismen tilbake, sier luftfartsdirektør Randi Flesland.

(NTB)