– Hvis kommunene må ta en del av regningen til sykehusene, betyr det at de vil lete etter alternativer, sier helse— og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Jo færre pasienter som må på sykehus, jo mer penger sitter kommunen igjen med til andre formål. Det er tanken bak forslaget Hanssen lanserte som en del av den varslede samhandlingsreformen for helsevesenet på landsmøtet til Arbeiderpartiet søndag.

– I dag har vi et system som gjør det mer lønnsomt å behandle pasienter på sykehus enn å forhindre at de blir syke. Med de utfordringene vi står overfor i helsevesenet – med dobbelt så mange gamle i 2050 og en kraftig økning i livsstilsbaserte sykdommer – må vi gjøre noe nå. Hvis ikke vil hele systemet kollapse, sier han.

13 milliarder

40 prosent av kostnadene staten har overfor sykehusene er gjennom stykkprisfinansiering. Hanssen vil skyve halvparten av dette over på kommunene, mot å øke de frie økonomiske overføringene tilsvarende. Dermed får kommunene 13 nye milliarder kroner innenfor dagens rammer hvis forslaget blir vedtatt og reformen gjennomført.

Hanssen håper ordningen vil føre til at kommunene i større grad satser på å forebygge alvorlig sykdom, og peker spesielt på at relativt enkle lidelser i dag får utvikle seg til alvorlige sykdommer «fordi det er lite hjelp å få i kommunene».

– Nærmest en form for tvang, Hanssen?

– Her har vi en mulighet til å forbedre kommunenes helsetjenester og styrke den økonomiske situasjonen i kommune n. Det er mer gulrot enn tvang, spør du meg, sier han.

2.000 nye leger

Målet med samhandlingsreformen er å bedre det lokale helsevesenet, ved blant annet å styrke spesialisthelsetjenesten i kommunene, bedre helsetilbudet på sykehjemmene og sørge for en betydelig økning i antallet fastleger – nær 2.000 ifølge nestleder i Ap, Helga Pedersen.

– Vi må lage en helsetjeneste hvor pasienten får tilbudet så nært sitt eget hjem som mulig. Løsningen på det er først og fremst kommunehelsetjenesten, sa nestleder Helga Pedersen i Arbeiderpartiet da hun søndag talte til landsmøtet om forslaget til partiprogram for den kommende stortingsperioden.

Pedersen har ledet programkomiteen og konkluderte med at Norge vil ha 2.000 flere leger i 2015 enn i dag.

– I hovedsak må dette bli 2.000 nye fastleger i kommunene, sa hun.

Mer attraktivt

Hun og Hanssen poengterer at det må gjøres mer attraktivt å jobbe i kommunene, både økonomisk og prestisjemessig, for å få så mange flere leger ut av sykehusene.

– Vi ønsker dessuten å begrense muligheten til å ansette nye leger i sykehusene. De eier vi jo selv, så det kan vi styre ganske godt. Det betyr at nyutdannede leger må innstille seg på å jobbe i kommunehelsetjenesten, sier Hanssen.

– Med samhandlingsreformen vil jo kommunehelsetjenesten få ansvar for mange flere oppgaver som jeg tror er mer faglig spennende for legene og det vil bli mye mer attraktivt enn i dag å jobbe i kommunehelsetjenesten, sier Helga Pedersen. (©NTB)

Scanpix