Torild Skogsholm gikk i et innlegg på Venstres landsmøte i går til knallhardt angrep på privatbilismen og miljøproblemene i de store byene. Hun ønsker samtidig å lokke verdens største bilprodusenter, som japanske Toyota, til Norge for å utvikle hydrogendrevne biler.

Skogsholm sier at HyNor-prosjektet er meget interessant. HyNor er en kjede av påfyllingsstasjoner som vil gjøre det mulig å kjøre på hydrogen fra Oslo til Stavanger.

— Dette bør være interessant for bilprodusenter. Jeg ønsker å reise til Japan for å utfordre den japanske bilindustrien og gjøre dem oppmerksomme på HyNor.

— De har bilene. Vi har hydrogen, sier Skogsholm og slår fast at målet er å få fart på hydrogen som drivstoff.

Vil eksportere Hydrogen

Venstres landsstyre vedtok torsdag en uttalelse hvor de blant annet sier at «Norge må utnytte sin posisjon til å bli en storeksportør av hydrogengass.»

Som kjent har samferdselsminister Torild Skogsholm hatt et meget anstrengt forhold til lederen av autofilprogrammene i NRK - Jan Erik Larsen. Men nå inviterer hun ham til kjøretur:

— Jeg kan ta en kjøretur med ham, men forutsetningen er at det er en hydrogenbil!

Skogsholm hevdet, basert på en gallup innhentet av Samferdselsdepartementet, at 2 av 3 sier ja til å bruke bompenger for å bedre kollektivtransporten. Hun hevder også at 8 av 10 heller vil satse på kollektivtransport enn bilen.

Struping av bilister

Deretter siterte hun en gammel ytring av Trygve Hegnar:

— La oss strupe bruken av bil i våre byområder hvor miljøproblemene er blitt alvorlige og oppfordre til bilbruk i våre grisgrendte strøk og landet for øvrig.

Hun la til: - Ja, Hegnar, akkurat her hadde du faktisk helt rett!

Hun utdyper dette overfor Bergens Tidende og sier at ýselvregulering av biltrafikken ikke fungerer i byene.ý

Til bypolitikere i Bergen, Oslo og andre byer med store trafikkproblemer anbefaler hun følgende medisin for å strupe privatbilismen:

  • Vi må ta stilling til hvilke områder i byene som bør stenges helt for trafikk.
  • Etablering av lavutslippssoner, og at bare bestemte kjøretøy har lov å være innenfor sonen. Det kan for eksempel være biler med katalysator.
  • Piggdekkavgift for å redusere svevestøvet.
  • Trafikantbetaling og veiprising.
  • Streng parkeringspolitikk. I Oslo er det for eksempel både vanskelig og kostbart å parkere. Det fungerer veldig effektivt.

Samtidig må dette kombineres med et bedret og godt kollektivtilbud, sier Skogsholm.

Priser vanskelig parkering

— Vanskelige og dyre parkeringsforhold er altså bra?

— I Oslo koster det skjorta å parkere og det er effektivt.

— Men er det bra?

— Ja, det synes jeg, men det er forskjell på by og land.

— Bør det bli billigere å reise kollektivt i byene?

— Prisen på kollektivtransport i Norge er ikke høy, sett i forhold til inntektene. Punktlighet er viktigere enn pris, og for de fleste av oss koster det småtteri å reise kollektivt. 20 kroner for en enkeltbillett er ikke mye, sier Skogsholm.