Høyt utdannede arbeidsinnvandrere er blitt så attraktive i Europa at det må sterke virkemidler til, sier informasjonssjef Jarle Hammerstad i HSH.

– Kampen om kompetansen og talentene har tilspisset seg. Våre nordiske naboland har ordninger med lavere skatt en periode for å viktige arbeidstakere inn til landet. Vi tror det er på tide å ta opp kampen om arbeidskraften og gjøre lignende tiltak, sier han til NRK.