Det viser undersøkelse som er blitt kjent gjennom Tidsskriftet for Den norske lægeforening..

I en periode spurte åtte allmennleger pasientene sine om de ønsket å lese gjennom journalnotatene som legen skrev etter konsultasjonen

Interessen var overveldende. 70 prosent av de 181 pasientene som fikk tilbudet ønsket å se journalen. Av disse syntes så å si alle (94 prosent), at legens notater faktisk var dekkende for ærendet pasientene kom til legen for. Åtte av ti pasienter svarte at de syntes det var nyttig å lese gjennom hva legen hadde skrevet. Nesten like mange syntes at gjennomsyn burde bli vanlig hos fastlegen.

Også legene var stort sett fornøyd med at pasienten fikk lese gjennom journalen etter legetimen. De fleste legene mente at journalnotatene ble bedre ved at pasienten leste gjennom. Men journalskrivingen tok litt mer tid, og journalen ble også ofte litt mer omfattende om den ble gjennomlest av pasienten etterpå.

Studien ble gjennomført for to år siden. Opprinnelig ble 16 legekontorer spurt om å være med. De fleste av dem som avslo å delta i undersøkelsen, svarte at det ikke hadde noen innvirkning på kvaliteten på journalen om det ble rutine at pasienten leste gjennom.

To av legene som avslo, svarte at journaler ikke var egnet lesning for pasientene.

Loven om pasientrettigheter gir pasienten rett til fullt innsyn i journalen. Enkelte sykehusavdelinger har gjort til rutine å sende kopi til pasienten, men praksis varierer fremdeles mye i det norske helsevesenet.