En gruppe som kaller seg Elevaksjonistene la forrige uke ut nasjonale prøver på internett dagen før de skulle holdes.

Og det vil de gjøre igjen i dag, sier de, i protest mot Kristin Clemet.

— Lærere lekker?

«Vi ønsker egentlig ikke å gå til det skritt å ødelegge og sabotere et stortingsvedtak. Men den arrogante måten Clemet opptrer på tvinger oss til å gjøre dette», skriver de som kaller seg Elevaksjonistene i en e-post til Bergens Tidende.

De nasjonale prøvene skal teste elevenes ferdigheter i ulike deler av et fag og peke på svake og sterke sider. Slik får skolene et redskap til å tilpasse opplæringen til hver enkelt elev.

Aksjonistene sier de ikke vil legge ut prøver for de yngste elevene, på fjerde og syvende trinn. Trolig er det personer i skoleverket som lekker prøvene. For å få tilgang til prøvene, trengs en kode.

- Amper stemning

— Det er ikke bra hvis det er lærere som gir ut prøver, sier Helga Hjetland, leder for Utdanningsforbundet.

Hun sier at stemningen i skolen er amper etter at resultatene av fjorårets prøver ble offentliggjort like før årets skulle holdes.

— Det ble opplevd som utidig at rådene ble oversett, sier Helga Hjetland.

Petter Skarheim er direktør for Utdanningsdirektoratet. Han liker dårlig at de nasjonale prøvene blir lekket.

— Det er uheldig. Vi har registrert at aksjonistene sier at det er lærere som gjør dette, sier Skarheim.