I et møte med Fiskeridepartementet mandag kveld kom fiskerinæringen og politikerne fram til en plan for hvordan striden med EU om makrellfisket kan løses.

— Vi vil nå ta kontakt med våre nærmeste samarbeidsland innen makrellfiske i EU og sende en henvendelse til kommisjonen, så får vi se hva som skjer. Vi er i en situasjon vi aldri har vært i før, sier statssekretær Vidar Ulriksen i Fiskeridepartementet til NTB.

Siden 2. oktober har norske fiskere vært nektet adgang til å fiske makrell inne i EUs sone. Dette er et brudd på den bilaterale avtalen Norge har med EU om fiske, og blir sett på som et forsøk fra EUs side å posisjonere seg før de forestående fiskeriforhandlingene som starter om kort tid.

— Konflikten er fortsatt vanskelig. Næringen forbereder nå et søksmål mot EU-kommisjonen som blir fremmet for EU-domstolen, sier administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåtredernes Forbund til NTB.

Norske fiskere lider store tap som følge av makrellforbudet. Siden avtalen ble brutt, er det bare tatt 6.900 tonn makrell av norske fiskefartøyer. Av Norges totale kvote på 190.000 tonn gjenstår 80.000 tonn, men de norske fiskerne er avskåret fra å fange fisken så lenge den bare står i EUs sone.