Ordningen er dessuten for god for legene. Nå vil Helsedirektoratet legge den ned.

I dag har alle legestudenter lovfestet rett til turnusplass etter endt utdanning. Det betyr at staten oppretter så mange turnusplasser som trengs.

I et forslag Helsedirektoratet legger fram torsdag, foreslår de å fjerne hele turnusordningen og erstatte den med egne nybegynnerstillinger myntet på nyutdannede leger. Dermed skal ikke staten lenger ha ansvar for at legene kommer ut i jobb, skriver Aftenposten.

At ordningen er så god er hovedårsaken til at Helsedirektoratet nå foreslår å legge den ned. De siste årene har det vært en betydelig økning av studenter med godkjent utdanning fra EØS-land som søker norske turnusplasser. Det har ført til lange ventelister.

— Få andre land har en ordning der staten forplikter seg til å finne en jobb for legene etter endt utdanning. Derfor har nok mange nyutdannede leger fra andre land sett på Norge som et veldig attraktivt sted å begynne karrieren, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

En annen utfordring med dagens ordning har vært at det er antallet nyutdannede leger som avgjør hvor mange legestillinger staten må opprette. Å måtte opprette stillinger det strengt tatt ikke er behov for, er kostbart.

— Det utfordrer bærekraften til helsetjenesten i en tid med utsikter til et visst legeoverskudd, sier Larsen.