Ifølge loven om elektronisk kommunikasjon er det i dag kun politiet som har tilgang til nettbrukernes identitet. Men Sunde mener musikkbransjen også bør få innsyn i adresselister, telefonnumre og navn på nettbrukere.

– Musikkbransjen trenger en mekanisme for å kunne håndheve rettighetene sine og kreve erstatninger. I dag er bransjen avhengig av politiets hjelp for å slå ned på den ulovlige piratvirksomheten, men politiet prioriterer ikke denne typen saker, sier hun til Dagens Næringsliv.

Sunde jobber i dag som forsker ved Institutt for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo. Hun er blant annet kjent som aktor i saken mot Jon Lech Johansen, også kjent som DVD-Jon.

Datatilsynets juridiske lovgiver Guro Slettemark mener en slik lovendring vil være i strid med personvernet. Det gjør også forfatter og internettekspert Gisle Hannemyr ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo.

– Det vil bære galt av sted dersom man overfører politimyndighet til private aktører som musikkbransjen. Det bør være en høy terskel for hvem som skal ha tilgang til private data, og det er ingen god løsning å åpne loggene for private etterforskere, sier Hannemyr.