Påtalemyndigheten går langt for å verne hans identitet.

Aktoratet vil at mannen skal vitne via mikrofon fra et annet rom i Tinghuset. Verken presse eller tilhørere får være til stede. Det er viktig at heller ikke de tiltalte skal få se hvem agenten er, skriver Aftenposten.

– Vedkommende har en spesialkompetanse som det tar tid å bygge opp. Vi vil gjøre hva som er mulig for å verne hans identitet også av den grunn, sier aktor, konstituert statsadvokat Morten Hojem Ervik.

Forsvarerne i saken mener agentens identitet allerede er kjent i det kriminelle miljøet, og at anonym vitneførsel derfor er unødvendig. De mener dessuten at opplysningene som kommer fram i opptakene politimannen tok, ikke er gyldige som bevis, fordi de er skaffet på ulovlig vis.