Bare i julehelgen døde 16 reinsdyr i påkjørsler i Finnmark. På årsbasis må hundrevis av rein bøte med livet i trafikken. Nå ønsker Statens vegvesen å teste ut refleksmerking av dyrene, melder NRK.

— I den dialogen vi har med finske veimyndigheter er vi veldig nysgjerrige på hvilke erfaringer de gjør med det, sier seksjonssjef Knut Busk i Statens vegvesen region nord.

Vegvesenet har de siste årene brukt store ressurser på å rydde skog i nærheten av reinområder, og refleksmerking kan gi positiv effekt ved at dyrene blir lettere å se. Men fremdeles er det bilistenes varsomhet i trafikken som er avgjørende.

— Selv om du setter refleksvest på reinene og skilter, er det jo det trykket du har på gasspedalen som er det viktigste tiltaket. Det gjelder å være mer varsom når man kjører om vinteren, sier Busk.

I Finland er ordningen nylig kommet i gang og har ennå ingen målbar effekt.