Mangel på bussjåfører gjør at veimyndighetene skal prøve ut om 18-åringer egner seg som bussjåfører, skriver Nationen.

Ifølge Transportbedriftenes Landsforening er det behov for 1.500-2.000 nye bussjåfører hvert år. Bransjen har tidligere ytret ønske om å senke aldersgrensen for å føre buss fra 21 til 18 år. Dette vil gjøre det enklere å skaffe sjåfører, mener bransjen.

Prøveprosjektet som Vegdirektoratet har fått i oppgave av Samferdselsdepartementet, kan derfor sees på som det første skrittet mot å møte bussbransjens ønsker.

Målet er at prøveprosjektet settes i gang til høsten, og at det skal tilbys hos alle de elleve videregående skolene som har landslinjer for yrkessjåførutdanning i Norge.

I Finland har 18-åringer, på visse vilkår, kunnet kjøre buss siden 2008. I Sverige ble det fra i år av åpnet for at 18-åringer kan kjøre buss.

Bør 18-åringer få være bussjåfører? Si din mening.