Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) foreslår å senke alderen for å stemme i enkelte kommuner som en forsøksordning ved kommunevalget i 2011.

– Tida er inne for at flere skal ha mulighet til å påvirke valgresultatet. Jeg merket meg at det var tre kommuner som søkte om en forsøksordning i 2007. Da fikk de nei. Jeg håper at vi nå skal legge til rette for forsøk for dem som ønsker å prøve det, sier Kleppa til NRK.

Ikke diskutert i regjeringen

Kleppa har ikke diskutert forslaget med resten av regjeringen. Kleppas mening er å øke interessen for valg blant de unge.

– Det er for meg et tankekors at 16-åringer ikke skal få mulighet til å delta ved lokalvalg når kommunene selv ønsker det, sier Kleppa.

Debatten om stemmerett for de unge blusset opp etter at Barneombud Reidar Hjermann foreslo å senke stemmerettsalderen til 16 år foran lokalvalgene i fjor. Blant annet foreslo professor Frank Aarebrot å senke alderen for stemmerett ved lokalvalg til tolv år, mens KrFU ville ha stemmeplikt.

Løser ikke problem

Kleppas forgjenger og partileder, nåværende Olje— og energiminister Åslaug Haga (Sp), hadde ikke særlig sans for forslaget.

– Jeg er enig med Barneombudet at det er viktig å legge til rette for politisk deltakelse hos ungdom, men å senke stemmerettsalderen, vil mest sannsynlig ikke løse utfordringen med lav valgdeltakelse blant unge, sa Haga den gang.

Haga pekte på at ungdom vet at demokrati ikke bare er å legge en stemmeseddel i valgurnen. Hun sa at ungdom har flere muligheter til å komme fram med sine synspunkter i politikken, blant annet gjennom barnas – og ungdommens kommunestyre, som flere kommuner har opprettet.

Bør 16-åringer få stemmerett? Hva mener du?

VIL SENKE GRENSEN: Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) foreslår å senke alderen for å stemme i enkelte kommuner som en forsøksordning ved kommunevalget i 2011. Meningen er å øke interessen for valg blant de unge. ARKIVFOTO: SCANPIX