KNA er bekymret over at mange sjåfører slippes ut i trafikken med bare minimale kunnskaper og ferdigheter.

Mange spekulerer i å kjøre opp til førerprøven på steder hvor det er liten sjanse for å stryke, mener klubben. KNA sier at andre stryker flere ganger, men lærer seg triksene for å stå uten å ha blitt en bedre sjåfør.

KNA vil heller ha en trinnvis godkjenning av kjøreferdigheten i regi av trafikkskolene. Det meste av opplæringen skal fortsatt kunne skje med foreldre eller andre som ledsagere. Men forutsetningen er at en kjøreskolelærer blir involvert som veileder helt fra begynnelsen av. KNA og fem trafikkskoler i Østfold prøver nå denne ordningen.

(NTB)