Sosial— og helsedepartementet har den siste tiden fått henvendelser fra 10-15 ansatte i de hjemmebaserte tjenestene som er plaget av passiv røyking på jobb. Departementet tok kontakt med Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) for å få avklart rettighetene til disse arbeidstakerne.

I et brev fra AAD går det fram at både sykepleiere og hjelpepleiere kan har rett til å slippe å arbeide hos personer som røyker, skriver Dagsavisen.

Bente Slaatten, leder av Norsk Sykepleierforbund, mener sykepleiere og andre som har helseplager som følge av passiv røyking, må bruke denne retten. Ifølge Slaatten innebærer rettighetene at arbeidsgiver må organisere arbeidet på en slik måte at astmatikere, allergikere og andre med lignende helseplager slipper å besøke brukere som røyker.

I tillegg må det inngås avtaler med de pleietrengende om at de ikke røyker i en viss tid før de får besøk av hjemmetjenesten, og at de lufter godt. Gjør de ikke det, kan det i verste fall medføre at de pleietrengende får en dårligere tjeneste fordi den bli minimalisert, mener Slaatten.

(NTB)