Forsvaret har måtte skjære ned de siste årene, og Luftforsvaret er intet unntak. Mandagens budskap fra generalinspektør Stein Erik Nodeland vil forandre hele Luftforsvarets struktur, melder NRK.

Fem av landets sju flystasjoner kan bli lagt ned. I dag har Luftforsvaret rundt 1.500 ansatte, men planene innebærer ikke nødvendigvis at mange mister jobben.

I løpet av neste år vil Forsvarsministeren gi sin anbefaling, så skal Stortinget gå videre med saken i 2008.