Onsdag i neste uke skal Dagbladets redaktør Anne Aasheim legge frem planene for hvordan avisen skal spare 150 millioner kroner i løpet av tre år. Tidligere i høst slo prosjektledelsen fast at halvparten av innsparingen skal skje via lønns— og personalkostnader.

75 millioner kroner utgjør drøyt 100 årsverk i Dagbladet, det vil si omtrent hver tredje ansatte. Ifølge Dagens Næringsliv kan noen av disse årsverkene bli fjernet ved naturlig avgang i løpet av de neste tre årene.

Ingen kutt på nett

Aasheim vil ikke kommentere forslagene om nedbemanning og innsparingstiltak som fredag ble lagt frem av seks arbeidsgrupper.

– Men vi står overfor tøffe tak, sier Aasheim.

Blant tiltakene som diskuteres i arbeidsgruppene er harde kutt i typografstaben på rundt 20-30 ansatte. Hele fotoavdelingen kan stå for fall med overgang til bruk av frilansere, og arkivfunksjoner kan bli avviklet.

De ansatte i Dagbladet.no skal være skjermet for nedbemanningen.

Tause tillitsvalgte

Grafisk tillitsvalgt i Dagbladet, Tone Løvlien, og leder av Dagbladets journalistklubb, Turid Næss, vil ikke kommentere arbeidsgruppenes konklusjoner.

Dagens Næringsliv nevner en annen aktuell sparemulighet som dreier seg om å reforhandle trykkekontrakten med søsterselskapet Dagblad-Trykk. Til nå har selskapet gjort jobben for 30 millioner kroner over markedspris, ifølge DN.

Junge, Heiko