Onsdag og torsdag denne uken besøker den amerikanske admiralen Edmund P. Giambastiani Ørlandet flystasjon og NATO-hovedkvarterert på Jåttå ved Stavanger. Under besøket skal admiralen følges av en topptung norsk delegasjon med forsvarsminister Kristin Krohn Devold og forsvarssjef Sigurd Frisvold i spissen.

Norske myndigheter håper besøket skal sette kronen på verket i kampanjen for å sikre alliert nærvær i Norge etter NATOs pågående reorganisering.

På spørsmål fra Bergens Tidende bekrefter pressetalsmann Martin Lohne i Forsvarsdepartementet at dette er hensikten med besøket.

Blir sjef

— Giambastiani vil bli sjef for det amerikanske hovedkvarteret som eventuelt blir Stavanger-basens overordnede i NATOs nye kommandostruktur. Derfor er det viktig for oss å få vist frem hva vi kan tilby, sier Lohne.

På et to dagers møte i USA i forrige uke drøftet fremtredende representanter for NATO-landenes forsvarsdepartementer hvordan kommandostrukturen skal se ut.

— Det skjedde ikke noe vesentlig nytt. Jåttå er fortsatt på plass i utkastet til organisasjonskart, og vi føler at vårt alternativ står like sterkt som det gjorde før møtet. Men her kan ting skje før det avgjørende forsvarsministermøtet i juni, sier Martin Lohne.

— Det foregår en dragkamp mellom fire land i Middelhavsområdet om lokalisering av andre deler av strukturen. Vi kan risikere at Jåttå trekkes inn i en hestehandel her i siste liten, sier Lohne.

En annen sentral kilde opplyser at det konkret dreier seg om en strid mellom Italia og Hellas. Italia har i dag mange NATO-installasjoner, og er tilgodesett i den nye strukturen. Hellas har, etter det BT forstår, ingenting - og forlanger å få noe. Hvis Italia greier å forsvare sitt, kan problemet i verste fall - sett med norske øyne - bli løst med å ta Jåttå ut av kabalen.

Står sterkt

Men sannsynlig er det ikke. Jåttås kandidatur til et såkalt «Joint warfare centre» skal være sterkt. Senteret kan få om lag 380 ansatte, mer enn dagens NATO-hovedkvarter på Jåttå, og enda større sikkerhetspolitisk betydning for Norge. Slik er i alle fall regjeringens vurdering. Forsvarsminister Kristin Krohn Devold og hennes folk har jobbet lenge og hardt for å vinne denne dragkampen i NATO.

Etter møtene i USA i forrige uke, skal senteret ved Stavanger endatil stå sterkere enn før. Spania har - etter det BT får opplyst - trukket kravet om å få senteret lagt til Madrid fordi spanjolene har fått en bit av kaken de heller ville ha.

Pressetalsmann Martin Lohne ønsker ikke å kommentere verken opplysningen om at Spania har trukket sitt kandidatur eller den om at den konkrete dragkampen står mellom Hellas og Italia.

SKAL OVERBEVISE: Forsvarssjef Sigurd Frisvold (til v.) og forsvarsminister Kristin Krohn Devold skal denne uken prøve å overbevise den amerikanske admiralen Edmund P. Giambastiani om at det nye NATO skal ha et hovedkvarter på Jåttå.

FOTO: KNUT FJELDSTAD/SCANPIX