Forslaget fra redaksjonskomiteens mindretall ble støttet av partileder Kristin Halvorsen, men ble nedstemt. Mindretallet ville ikke innføre lovforbud, men heller satse på «effektive regler som fører til atferdsendring».

Under forrige SV-landsmøte ble forslaget om slik kriminalisering nedstemt, den gang var det frykt for mer vold og overgrep mot prostituerte som snudde landsmøtet.

FORBYR SEXKJØP: Et klart flertall på landsmøtet stemte lørdag for at ansvaret for prostitusjon skal ligge hos brukerne. Her SV partisekretær Edle Daasvand blant andre deltakere på landsmøte.
Håvard Bjelland