I et høringsnotat foreslår Helse— og omsorgsdepartementet lovendringer slik at personell som skal yte helse- og sosialtjenester til barn eller utviklingshemmende skal avkreves politiattest.

Sykepleierforbundet støtter forslaget, men vil utvide kravet til å gjelde alle studenter som søker om opptak på helsefaglige skoler, skriver tidsskriftet Sykepleien.

En slik attest vil vise om en potensiell sykepleier er siktet, tiltalt, bøtelagt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn eller for barnepornografi.

— Det gir ikke mening at en student skal kunne gjennomføre sykepleierstudiet, der halve undervisningen foregår i praksis, for så å bli nektet å arbeide med de samme pasientgrupper etter at autorisasjon er gitt, sier leder Bente G.H. Slaatten i Sykepleierforbundet.

Dagens helsepersonellov har ingen krav om at sykepleiere eller andre i helsesektoren må legge frem politiattest for å få autorisasjon.