Staten vil ikke ta ansvaret for dykkerulykkene som gjennom de siste 30 årene har skjedd på norsk sokkel. Det kommer frem etter at bevisførselen i rettssaken mellom nordsjødykkerne og norske myndigheter ble avsluttet i forrige uke.

Bakgrunnen er at de på tidspunktet hvor ulykkene fant sted ikke hadde nok kunnskap om dykkermedisin og langtidsskadene ved dypdykk. Fremdeles vet de ikke nok, ifølge regjeringsadvokat Richard Saue.

Det til tross for at de langsiktige skadene er vitenskapelig bevist i den såkalte Haukelandsrapporten.

Skylder på oljeselskapene

Henning O. Haug, talsmann for Offshoredykkerunionen (ODU), mener at staten sitter på fasiten.

— De kjente kanskje ikke alle detaljene, men de var vitne til at dykkerne ble syke eller døde fortløpende, sier han.

Dykkerne i ODU krever erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, og ønsker at staten skal stå til ansvar for ulykkene som skjedde den gangen. Statens ansvar ligger i at den aksepterte utallige ulykker og underrapportering av ulykker, uten å gjøre noe med det, mener Haug.

— I Nordsjøen skjedde ulykker i tusentall uten at myndighetene gjorde noe som helst. Hvem andre enn staten skal holdes ansvarlig for dette, når det var staten som tjente på denne systemsvikten de visste om, sier Haug i en pressemelding.

Staten bestrider ikke at det var mye galt som skjedde i Nordsjøen på 70- og 80-tallet, men de mener at olje- og dykkeselskapene har skylden.

— De skylder på bedriftenes manglende internkontroll. Det har foregått omfattende underrapportering om ulykker og skader fra oljeselskapene, forteller Haug.

— Blir regjeringens påstand tatt til følge, må den eneste logiske konsekvensen bli at all dykking i Nordsjøen stanses. Staten kan ikke sette i gang virksomhet som de vet skader folk, legger han til.

Fortsatt ned 180 meter

På 80-tallet ble det gjennomført en rekke testdykk helt ned til 500 meters dyp. Dette er i dag ulovlig. Fortsatt dykkes det ned til 180 meters dyp.

Det har ikke blitt gjennomført dykk så langt som til 450 meter uten at noen har blitt skadet, forteller Haug. Likevel skjer de aller fleste ulykkene ved «vanlig» dykking, som er mellom 0 og 200 meter.

Derfor mener eks-nordsjødykkeren at all dykking må stoppes før staten har utredet for konsekvensene ved dykkingen.

Regjeringsadvokat Richard Saue ønsker ikke kommentere Haugs utspill.

— Saken går fremdeles i retten, og da ønsker jeg av prinsippielle årsaker ikke å prosedere den i mediene. Men du må legge til grunn at Haug ikke nødvendigvis har tolket utsagnene mine riktig, sier Saue.

— Er det sikkert å være nordsjødykker etter dagens prosedyrer?

— Det er ingen foranledning til å tro at dykking, slik den foregår i dag, innebærer helsefare dersom prosedyrene blir fulgt og teknikken holder. Men helt risikofritt er det selvfølgelig ikke. Det er ikke dagliglivet heller, sier Saue.

Haug reagerer på statens fremtreden i saken.

— Regjeringen oppfører seg som om de står ovenfor en kriminell gruppe. Vi er hederlige arbeidsfolk som har hatt større tapstall enn i hvilken som helst krig. Stortinget har erkjent at vår innsats var avgjørende for å få tak i milliardene som lå skjult i Nordsjøen, sa han i sin partsforklaring i retten i forrige uke.