— Et obligatorisk båtførerbevis, som det ikke er knyttet noen sanksjonsmuligheter til, vil fremstå som en ganske verdiløs papirlapp.

Det sier administrerende direktør Erlend Prytz i båtbransjeforeningen NORBOAT.

En arbeidsgruppe har konkludert med at innføring av en obligatorisk båtførerprøve vil være et viktig skritt for å bedre sikkerheten ved bruk av fritidsbåter.

**_Les også:

Skal ikke gjelde alle båter_**

Planen var at det nye sertifikatkravet, uten noen sanksjonsmuligheter som inndragning, skulle innføres trinnvis allerede fra i år, men Nærings— og handelsminister Dag Terje Andersen har besluttet å utsette den endelige avgjørelsen. Det er ventet en utsettelse på ett år.

Prytz synes det er oppsiktsvekkende at man har vurdert en så omfattende ordning uten at det samtidig skal være sanksjonsmuligheter overfor dem som begår grov uaktsomhet.

— Det er atferden på sjøen som må endres, og man kan tenke seg hvordan det hadde sett ut i trafikken dersom politiet ikke kunne ta sertifikatet fra dem som driver med villmannskjøring, sier Prytz

Han understreker at NORBOAT i utgangspunktet er positive til ethvert tiltak som bedrer sikkerheten og gleden ved å være på sjøen.

— Det er imidlertid kortsiktig og lite gjennomtenkt å innføre et kompetansebevis som pålegger 400.000 norske båtbrukere nesten to milliarder kroner ekstra.

— Det er byråkratisk kakepynt, som vil ha minimal effekt i forhold til å redusere antall fritidsbåtulykker. Dersom man først skal innføre ordninger for å få ned ulykkestallene må det gjøres skikkelig og tas grep som merkes, sier Prytz.

Prislapp to milliarder

Sjøfartsdirektoratet har beregnet at kostnadene ved innføring av obligatorisk teoretisk båtførerprøve vil ligge på rundt to milliarder kroner. Betalt av båtførere for kurs. I tillegg mener direktoratet at det koster rundt 100 millioner kroner i året å drifte ordningen.

— Vi vet at mange av de alvorlige krasjulykkene skjer i forbindelse med ulovlig promille, høy hastighet og grisekjøring i mørket. For å få vekk dette må Politiet kunne sanksjonere, sier Prytz. I tillegg mener Prytz det kanskje er på tide å vurdere brukskrav til flyteutstyr, som for øvrig ikke vil medføre noen ekstra kostnader, da det allerede er et krav om å ha dette om bord.

**_Les også:

Støtter sertifikat og sanksjonsmulighet_**

-Tar feil

— Dersom Prytz mener arbeidsgruppen som har utarbeidet forslaget er av den oppfatning at det ikke skal værer sanksjonsmuligheter, så tar han feil, sier generalsekretær Jan H. Syvertsen i Kongelig Norsk Båtforbund.

— Hele arbeidsgruppen er enig om at det må komme sanksjonsmuligheter. Men, det vil ta tid før Justisdepartementet kan utarbeide en forskrift. Det er også et politisk spørsmål. Som et steg i riktig retning - etter å ha arbeidet med dette i 15 år - mente vi derfor krav til sertifikat måtte innføres, uten at sanksjonsmuligheten er på plass. Så får det komme så fort som mulig.

Syvertsen håper at utsettelsen på ett år også gir politikere og departementet god tid til å få en forskrift om sanksjoner på plass. Han er også sterkt uenig i Sjøfartsdirektoratets kalkyler for kostnader.

— Det er ikke kurstvang, så det blir galt å si at kursing koster 400.000 båteiere to milliarder kroner. Bør båtlappen bli obligatorisk? Diskutér her.