Norge hadde inntil 2003 kreftadvarsel på snus. Denne ble fjernet som følge av et EU-direktiv, og erstattet av en «snillere» advarsel.

Nå heter det bare at «snus kan være helseskadelig og er avhengighetsskapende.»

Helseminister Sylvia Brustad vil at snuseskene skal merkes med «kreftadvarsel» igjen.

Jentesnus øker

Mens antall unge dagligrøykere går ned, øker tallet på snusbrukere. En av fem yngre menn, i alderen 16 til 24 år, bruker daglig snus, og nesten like mange bruker det en gang i blant.

Også stadig flere unge kvinner tar seg en pris. De er tobakksindustriens nye målgruppe.

Dramatisk økning

Helse— og omsorgsdepartementet er bekymret for den dramatiske økningen i snus-bruk de siste årene, spesielt blant unge menn.

Helseministeren har derfor sendt et brev til EU-kommisjonen, skriver Dagens Medisin.

Her ber hun om at den gamle ordningen med merking av snus som kreftfarlig, blir gjeninnført.

Ny forskning

Det vises til at det den siste tiden er publisert flere studier og kunnskapsoppsummeringer som viser at snus er kreftfremkallende.

En slik rapport er blant annet kommet fra den EU-tilknyttede ekspertkomiteen Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR).

En studie fra Karolinska Institutet i 2005 tyder på at snus kan gi kreft både i munnhule og buksputtkjertel.

Bør snusere skremmes mer? Si din mening!

KREFTFARLIG? Etter 2003 har Norge ikke hatt kreftadvarsel på snus. Nå vil helseministeren ha advarselen tilbake.
Poppe, Cornelius