På morgenkvisten, dagen derpå etter at festen varte ut i de sene nattetimer på de forskjellige Sp-nachspielene i Loen, er det en nestleder med et edruelig budskap som snakket til landsmøtet.

— Det er et politisk valg å tørre å holde igjen i alkoholpolitikken. Ikke å slippe markedskreftene løs, slik Frp vil. I programforslaget er det dissens på om vi skal stramme skjenkepolitikken ytterligere inn eller ikke. Jeg mener at vi bør ha enda strengere reglere for alkoholservering, sier Slagsvold Vedum.

Godt med toll

Landsmøtet til Sp skal i helgen bestemme seg for om de går inn for at skjenketidene skal innskrenkes til 0200, eller om kommunene fremdeles skal kunne la skjenkestedene servere til 0300.

Vedum viste videre til høstens mediestorm rundt ostetollen. Næringen har derimot mottatt tollmuren med begeistring, mener han, og vil ha mer av det samme.

— Vil vi ha et norsk landbruk? Hvis svare er ja må vi være villige til å ha et tollvern, og vi må være villige til å bruke budsjettpenger. Høyre og Frp vil svekke tollvernet og dramatisk reduserer bruken av budsjettmidler. Senterpartiet har hatt landbruksministeren i snart åtte år. Dette har betydd en forskjell for landbruket. Jeg er stolt av det vi har fått til. Men er vi der vi vil være? Nei. Synes jeg vi har oppnådd nok? selvfølgelig ikke.

Mer brød

Vedum mener kampen om maten blir hardere, og det derfor er enda viktigere at Norge sørger for å kunne brødfø egen befolkning.

— 2010 ble også året for den arabiske våren. En av forklaringene på at den arabiske våren kom akkurat da var nettopp økningen i matprisene som det egyptiske folk opplevde. En av hovedparolene i opprøret var «brød».

Verdivalg

Også Sigrid Brattebø Handegard tok for seg matspørsmålet da hun tok ordet på landsmøtet til Sp.

— Ikke på noe område er konsekvensen av valget mellom en rødgrønn regjering med et sterkt Sp, og en blåblå regjering større. Valget handler om norsk matvareberedskap og tilgang til trygge og kortreiste råvarer produsert i hele landet, eller på den andre siden et intensivt jordbruk i deler av landet, fri flyt av mat over landegrensene og en svekket matberedskap styrt fra Brussel.

Handegard, som er politisk rådgiver for samferdselsminister Marit Arnstad, mener Norge har en unik sjanse til å verne om matjorden.

— Selv om den er en begrenset ressurs så er den ikke solgt vekk til andre land eller spekulanter, slik de opplever i andre deler av verden.