Han synes norske hjem er blitt lukkede bastioner der foreldrene har fått altfor mye kontroll.

— Vi har fått et veldig sterkt vern av privatsfæren her i landet. Foreldrene regnes som suverene. Hvis vi skal finne de barna som blir utsatt for mishandling, må alle foreldre oppgi noe av sin suverenitet, mener Raundalen.

Forbundet med skam

Han ser for seg at hver eneste barnefamilie i Norge skal ha obligatoriske besøk både av helsestasjonen, barnehagen og skolen i barnas oppvekst.

— Alle disse yrkesgruppene har tilgang til hjemmet. De kan ringe på når de vil, men de gjør det ikke. De gjør for lite for å senke dørstokken for privatlivet, sier Raundalen.

Han tror hovedårsaken er at det er blitt sosialt stigmatiserende å få noen på besøk hjemme som sjekker om alt er bra.

— Det er forbundet med skam og skandale dersom noen tropper opp på døren for å snakke om hvordan barna har det. Dette ville forsvinne helt dersom alle fikk hjemmebesøk, og slik ville vi helt sikkert avdekke mange flere ulevelige forhold, mener Raundalen.

Han synes det er et tankekors at barnehagene er en av de instansene som sjeldnest melder fra om at et barn trenger hjelp.

Ifølge Statistisk sentralbyrå ble bare 276 av i alt 10.054 saker som endte med vedtak i barnevernet i 2005 meldt av barnehager.

— Nå er vi på vei til å få full barnehagedekning, og vi vet hvor mye det betyr å komme inn med hjelp på et tidlig tidspunkt når et barn lider. Barnehagene bør bli selve spydspissen i arbeidet med å fange opp de mishandlede barna, mener Raundalen.

Lever med fienden

Han gir ofte råd om hva yrkesgrupper som jobber med barn skal se etter, hvilke signaler de må være oppmerksomme på.

— Vi snakker om nedstemthet, aggressivitet, engstelse og vondt i magen, men det er like viktig å se foreldrene, og hvordan de oppfører seg, sier Raundalen.

Han tror opplegget med obligatoriske hjemmebesøk vil bli vel mottatt hos foreldre flest.

— Vi må gjennom full sikkerhetssjekk hver gang vi skal ut og fly. Selv må jeg som regel ta av meg skoene, og jeg føler meg ikke som en terrorist for det. Vi finner oss i det fordi myndigheten har bestemt at det skal være slik, fordi det handler om å redde mennesker og fordi det er likt for alle, sammenlikner Raundalen.

— Det vil koste en del penger å gjennomføre ideen din. Noen vil kanskje være kritisk til pengebruken?

— Hvis vi ikke skal bruke vår rikdom på våre barn, hva skal vi da bruke den på. Økonomi er ingen unnskyldning i denne sammenhengen. Alle barn er våre barn. De er samfunnets felles ansvar, sier Raundalen.

Han tror Norge er et land sterkt preget av holdninger om at biologiske bånd alltid er de viktigste, at foreldrene per definisjon er barnas beste alternativ.

— Det biologiske perspektivet er blitt sterkere de siste ti årene, og det er klart det har noe for seg, men vi må ikke bruke det til å rettferdiggjøre at vi lar barn få ødelagt barndommen sin. Det er ikke alle foreldre som bare vil sine barn det beste. Noen barn lever i hus med selve fienden. De har vi et felles ansvar for å hjelpe.

OBLIGATORISKE HJEMMEBESØK: Psykolog Magne Raundalen tror obligatoriske hjemmebesøk fra både helsestasjoner, barnehager og skoler vil avdekke flere tilfeller av barnemishandling i norske hjem. FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN