Et forslag som nå sendes ut på høring, innebærer at samtlige kommuner kan kreve å få en politiattest for de rundt 10.000 personene som er ansatt i barnevernet.

Fosterfamilier, støttekontakter, tilsynsførere, ansatte i barnevernsinstitusjoner og alle andre som barnevernet engasjerer, skal ifølge avisen kunne undersøkes.

Samtidig skal personer som tidligere er dømt for seksuelt misbruk nektes arbeid i barnevernet. Reglene for ansatte i barnevernet er det siste av flere forslag fra regjeringen for å styrke innsatsen mot seksuelt misbruk av barn.

NTB