– Tanken har slått meg at man kunne ha bedt politiet om å hjelpe til med etterforskningen i en så alvorlig sak som dette. Og da hadde det vært nærliggende å be Kripos om å bistå, sier Leif A. Lier til Adresseavisen.

Han vil ikke kritisere det som Folkehelsa, Mattilsynet og Veterinærinstituttet har gjort.

– Men de kaller jo selv dette for en etterforskning. Da ser jeg ikke bort fra at det hadde vært på sin plass å øke profesjonell bistand når det gjelder å legge opp en etterforskning. I alt som gjelder etterforskning bør man forholde seg til dem som kan dette profesjonelt, mener den tidligere Kripos-etterforskeren.

Avdelingsdirektør Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet sier at en eventuell etterforskningsbistand fra politiet er vurdert

– Vi har i samarbeid med Mattilsynet vurdert at slik hjelp ikke er hensiktsmessig. Vi har den ekspertise som skal til, og kan ikke se at politiet kan bidra med noe mer. Politiet kan ikke gjøre laboratorieundersøkelsene, og vi tror ikke politiet egner seg til å utføre intervjuer med pasientene, sier Aavitsland til Adresseavisen.