Reiselivsdirektør Ole Warberg, Bergen Reiselivslag

— Nasjonene kan bli tvunget til å prioritere mellom frakt av varer og frakt av turister. Kanskje man må begrense adgangen til å forflytte turister over lange avstander. Da vil flere nordmenn feriere i hjemlandet til beste for den norske reiselivsnæringen.

Administrerende direktør Terje Devold i Fjord Norge

— Hvis middelhavstemperaturen stiger kraftig, vil Skandinavia bli et tilfluktssted for turister. Verdens største reiselivsoperatør, TUI, anslår at Skandinavia i fremtiden blir mer attraktivt blant sommerturister. Noen lokale reiselivsprodukter kan bli svekket.

Klimaforsker, professor Atle Nesje, Bjerknessenteret

— Mange attraksjoner - som breene - kan forsvinne. Ekstremvær kan føre til problemer med frakt av turister på veier og med tog. Turistbedrifter som er plassert i sjøkanten - turisthytter, robuer og fiskeutleie vil få problemer når havet stiger.

Direktør Hilde Charlotte Solheim, NHO Reiseliv

— Jeg tror ikke klimaendringene vil slå dramatisk ut for norsk reiseliv. Klimaforskerne sier at Norge er blant landene som blir minst rammet av endringene. Flere nordmenn reiser ut på ferie enn det kommer turister til landet. Klimaendringene kan føre til at flere nordmenn ferierer i hjemlandet.