• Turen vil ta fem timer, sier Ottar J. Aare i Hurtigbåtforbundet.

Denne uken ble det arrangert Stad skipstunnelseminar på Hurtigruten. Turen begynte i Bergen torsdag og sluttet da fartøyet ankom Ålesund et døgn etter — en reisetid så lang at svært få anser sjøveien som et reelt alternativ til fly.

I fremtiden kan derimot alt bli annerledes. Nettstedet Maritime.no melder nå at det planlegges hurtigbåtforbindelse mellom de to byene.

— Fem timer vil turen ta. Men da kan vi ikke gå innom alle nes. Vi må rette ut strekingen, få opp farten fra dagens 32 til rundt 40 knop og få ned ventetiden på terminalene, sier Ottar J. Aare i Hurtigbåtforbundet til Maritime.no.

Han legger til:

— Hurtigbåttrafikk er det viktigste samfunnsøkonomiskeargumentet for bygging. At det blir tunnel er jeg ikke i tvil om. Jeg tror denvil stå klar innen 2022. Og da må vi være klare, sier Aare

Organisasjonen til Aare forener 75 medlemmer, som til sammeneier 120 hurtigbåter, og hurtigbåtlederen sier strekningen Ålesund – Bergen ergitt så snart snoren klippes. I dag stopper hurtigbåten i Selje i Nordfjord.

Stad skipstunnelerplanlagt mellom Moldefjorden og Kjødepollen i Sogn og Fjordane for at skipeneskal slippe å krysse det værutsatte Stad-havet. Regjeringen har bevilgetpenger til forprosjekt i 2015. Stortinget har i siste periode av Nasjonaltransportplan 2014-2023 satt av 1 milliard kroner til prosjektet.

Les mer på Maritime.no