I dag er andelen kvinnelige professorer innen matematikk og naturvitenskap bare ti prosent. Tora Aasland tror veien å gå er å kvotere inn kvinner til professorstillinger innen realfag som matematikk, fysikk og kjemi.

– Menn har fått stillinger kvinner burde hatt i mange år, så her er det bare snakk om å gjøre opp en gammel urett som kvinner har vært ofre for altfor lenge, uttalte statsråden til NRK Dagsrevyen torsdag.

Kvoteringen vil gjelde midlertidige stillinger, siden EUs likebehandlingsdirektiv hindrer kvotering i faste stillinger. Norge har imidlertid fått kritikk for å tolke direktivet for strengt, og Aasland sier hun også vil jobbe for å endre dette.

Norsk Studentunion er meget fornøyde med Aaslands utspill.

– Regjeringen følger her opp sentrale forslag fra studentene om likestilling, et område vi har kjempet for siden 60-tallet. Det er grovt fravær av kjønnsbalanse ved universiteter og høyskoler i Norge. For oss er dette en kjempeseier, skriver leder Per Anders Langerød i en pressemelding.