• Kjønn bør gå foran karakter for å rekruttere flere menn til førskolelærer- og læreryrket, mener leder i Norsk Studentunion, Trond Larsen.

— Ordningen må gjelde både for utdanninger der det er stor overvekt av menn og der det er stort flertall av kvinner, sier lederen for ca 65.000 studenter i Norsk Studentunion (NSU).

Ikke krav om kvotering

Radikal kjønnskvotering vil bli nedfelt i den nye likestillingsloven etter knallhard kamp mellom sentrumspartiene og Høyre, skriver Adresseavisen.

Reformen er blant annet ment å øke kvinneandelen ved mannsdominerte studieretninger. Dette er ikke noe lovpålegg, men en mulighet lærestedene kan benytte der rekrutteringen til studier er svært skjev.

Bergens Tidende har de siste dagene skrevet om den skjeve kjønnsfordelingen innen førskolelærer- og læreryrket. 95 prosent av førskolelærerne er kvinner, 70 prosent av lærerne i grunnskolen.

- Løser ikke alt

— Tiltaket er særlig viktig for kvinnedominerte studier som lærer- og førskolelærerstudiet, en del omsorgsfag og veterinærstudiet. Det blir også viktig å få flere jenter på realfag og i ingeniørutdanningen, sier studentlederen.

Han ser det som «litt utopisk» at dette alene skal få flere studenter til å velge utradisjonelt.

— Dette løser ikke alle problemer, en må på banen med flere tiltak, blant annet holdningskampanjer, sier studentleder Trond Larsen.

I årets lønnsoppgjør krever Utdanningsforbundet en egen likelønnspott som jevner ut forskjellene mellom manns- og kvinnedominerte yrker. Førskolelærere i kommunal sektor tjener 50.000 kroner mindre årlig enn mannsdominerte utdanningsgrupper. Helga Hjetland sier til NTB at lærerne ikke var lønnsvinnere i fjor, fordi de selv betalte for lønnsøkningen ved å undervise mer.