• Rør ikke sekstimersdagen. Det er Oddny Miljeteig og Tina Åsgård som retter denne advarslene til SV-landsmøtet.

RAGNHILD HOVragnhild.hov@bt.no Fagforeningspampen og SUeren fra Hordaland er bekymret over at partiet ikke lenger klart nok vil forsvare sekstimersdagen.I stedet for betingelsesløst å slå fast at partiet skal jobbe for sekstimers normalarbeidsdag, går programkomiteen inn for en fleksibel ordning med enten 30-timers arbeidsdag eller sekstimers dag.— Det er ikke godt nok, sier de to. De har utarbeidet et endringsforslag som slår fast at SV fremdeles går inn for sekstimers normalarbeidsdag.- Mer enn 300.000 av arbeidstakerne er ansatt i omsorgs- og servicenæringen. De kan ikke jobbe 16 timer en dag for å ta fri de to neste. Det viktigste for disse er å få litt mer fri hver eneste arbeidsdag og ikke av og til, påpeker de to.Inntil for år siden ble utbrenthet betraktet som en kvinnesykdom som i første rekke rammer kvinner i omsorgsyrker. Nye undersøkelser, blant annet fra Sverige, viser at utbrenthet også rammer unge menn i de nye yrkene innen it og økonomi. - Dette viser at sekstimers dagen i fremtiden like mye vil være en mannesak som en kvinnesak, sier de to.