RUNE VALDERHAUGrune.valderhaug@bt.no

Ifølge siste nummer av bladet "Haakonsvernmagasinet" kan KNM "Tyr" være på vei ut av den norske marineflåten. Det er ikke tatt høyde for dette fartøyet i Forsvarstudien 2000, skriver magasinet. Lekkasjer fra regjeringens arbeid med langtidsproposisjonen for Forsvaret, kan også tyde på at KNM "Tyr" s fremtid som marinefartøy henger i en tynn tråd.

— Uansett hva som står i Forsvarsstudien eller langtidsproposisjonen, er ikke noe avgjort. Jeg kommer til å kjempe med nebb og klør for å beholde dette fartøyet, som er usedvanlig viktig både for Sjøforsvaret og samfunnet for øvrig, sier generalinspektør Kjell-Birger Olsen.

KNM "Tyr" er for tiden Sjøforsvarets mest omtalte fartøy. Med sin mini-ubåt om bord, har det fått mye oppmerksomhet, blant annet i forbindelse med letingen etter omkomne på havbunnen etter Sleipner-forliset og leteaksjonen etter sandfartøyet "Steinfalk" vest av Øygarden. Men KNM "Tyr" har også vært hyppig brukt til en rekke andre militær og sivile leteoppdrag til sjøs.

— Jeg mener at dette fartøyet fortsatt er svært viktig for Sjøforsvaret. I militær sammenheng trenger vi det til oppgaver, som vi må ellers må kjøpe eksternt til en svært høy pris, sier Olsen.