Bølgene i Redningsselskapet har lenge vært høye. På det ekstraordinære landsmøtet mandag så det ut for at generalsekretær Monica Kristensen Solås og president Magnus Stangeland red av stormen da landsmøtet uttrykte tillit til dem.

Nå er uroen flyttet ned til distriktsplan i Hordaland. Fire av fem representanter i distriktsstyret støttet mistilliten fra Troms og Finnmark mot sentralledelsen. Hordalands-leder Knut Miland hadde et annet syn, og støttet ikke mistillitsforslaget. Redningsselskapets vedtekter gir ikke rom for at noen av distriktslederne kan pålegges å stille med bundet mandat. Derfor stemte Milan ut fra sin egen oppfatning, uten å ta hensyn til at han var alene i distriktsstyret om å ha tillit til Kristensen Solås og Stangeland.

Ekstraordinært årsmøte

Nå murres det i Hordalands-rekkene, og krav om ekstraordinært distriktsårsmøte vil bli fremmet i løpet av kort tid. Hensikten skal være å få skiftet ut leder Knut Miland.

— Jeg har fått henvendelser fra flere andre lokallag i Hordaland om at det er ønskelig med et ekstraordinært distriktsårsmøte, sier Per-Ove Sletvik, som er leder i Bergen Sjøredningskorps. Han sitter også i distriktsstyret.

— Vi synes ikke det minner om demokratiske spilleregler når en leder i klart mindretall får representere Hordalands syn i denne saken. Derfor ønsker vi ny leder, sier Sletvik.

Det arbeides nå med å skaffe de nødvendige underskriftene som må til for å kreve ekstraordinært årsmøte.

Påkjenning

I et skriv til lokalmedlemmene uttaler Sletvik følgende: «Striden i selskapet kan virke rar på utenforstående, mens den er en påkjenning for oss som jobber frivillig for NSSR. Det har i denne saken medført at noen av de driftige og flinke damene rundt om i distriktet i år ikke har orket å avvikle sin årlige basar».

— Gløden til å fortsette det frivillige arbeidet er ikke den samme som før, utdyper Per-Ove Sletvik overfor Bergens Tidende.

Mistilliten i Hordaland er først og fremst rettet mot det Sletvik beskriver som en uforsonlig personalpolitikk fra Monica Kristensen Solås' side.

— Hun skal blant annet ha fått gjenopprettet slettede e-poster medlemmer imellom, og brukt dem i personalsaker, oppgir Sletvik som en av grunnene til at han og flertallet i distriktsstyret ikke har tillit til generalsekretæren.

- Bakspill

Han frykter det kan ta tid å bygge opp igjen iveren etter å gjøre en jobb for Redningsselskapet.

— Vi snakker om frivillig arbeid utført i medlemmenes fritid. Slikt arbeid må være lystbetont. Det er det ikke nå, sier han.

— Men er ikke selskapet etter hvert best tjent med ro i rekkene?

— Redningsselskapet har en høy stjerne langs hele kysten. Jeg håper at det fortsatt vil være slik, uavhengig av denne konflikten, sier Per-Ove Sletvik.

- Ufattelig av Sletvik

Knut Miland stiller seg uforstående til planene om å kaste ham som leder.

— Dette får jeg ta konsekvensene av dersom det blir kalt inn til ekstraordinært landsmøte, men Sletvik burde forstå at man ikke kan drive med denne typen bakspill, sier han.

— Det er ufattelig at Sletvik kan finne på å si dette. Han undergraver både generalsekretær og sentralstyre. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Miland.