Kommunaldepartementet og kommunalminister Erna Solberg (H) vurderer nå et forslag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) om å kaste asylsøkerne som har fått endelig avslag på asylsøknaden på gaten.

— En av grunnene til at asylsøkere ikke reiser hjem fra Norge er at vi ikke understreker tydelig at oppholdet er ferdig. Selv asylsøkere fra land som er på EUs søkerliste kan synes det er attraktivt å bo på et norsk asylmottak fremfor å reise hjem, sier Solberg til Bergens Tidende.

Hun mener de som får avslag har mulighet til å reise hjem, og at forslaget derfor ikke rammer noen grupper hardere enn andre.

Vil ha politisk kontroll

Det eneste Solberg frykter forslaget kan føre til, er at asylsøkere går under jorden, og at flere livnærer seg ulovlig i Norge.

— Vi tar avgjørelsen i løpet av august, sier hun.

Solberg jobber nå for å gjøre flere endringer i asyl- og innvandringspolitikken.

— Vi vurderer hvordan vi kan få større politisk kontroll over innvandringspolitikken. Vi ønsker ikke bare å skrive forskrifter, men ha instruksjonsmyndighet, sier hun, men understreker at en slik instruksjonsmyndighet ikke skal brukes i enkeltsaker.

Må lære norsk

Innvandrere som kommer til Norge etter 1. januar 2005 kan bli nødt til å følge norskkurs eller på annen måte godtgjøre at de kan norsk for å få bosettingstillatelse og statsborgerskap, hvis Solberg får det som hun vil.

Det forslaget er ute på høring.

— Vil dere samtidig bygge ut kapasiteten på norskkursene?

— Vi mener det er bra kapasitet hvis bare folk hadde fullført. Det er så mye inn og ut. Det er de svakeste gruppene som slutter og begynner igjen.

Hun tror et nytt registreringssystem samt koblingen mellom språk og bosettingstillatelse vil redusere frafallet fra norskkursene.

JERN-ERNA: Kommunalminister Erna Solberg vil ikke stramme inn på innvandringspolitikken, men vil bruke tøffe virkemidler i integreringspolitikken.<p/>FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN