Arbeidstilsynet mottar et stort antall skademeldinger fra ansatte i kommunenes omsorgsboliger, fra ansatte som blir skadd av utagerende klienter som slår, sparker og biter, skriver Haugesunds Avis.

Totalt deltar 27 kommuner i prosjektet. Alle omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede i disse kommunene skal besøkes av Arbeidstilsynet.

(NTB)