Det strider med personopplysningsloven, mener Datatilsynet, som varsler at de vil gå næringen etter i sømmene.

Tilsynet har merket en økning av henvendelser fra publikum når det gjelder denne typen saker, og varsler at de til høsten vil kartlegge omfanget av denne praksisen. Lydopptak er kun tillatt under fastlagte vilkår, med krav om at kunden blir informert om det.

– Dette er et av de mest sentrale prinsippene når det gjelder personvern. Det vil også være en fordel for markedsfører – og god folkeskikk, sier juridisk rådgiver Kristine Ask Ottesen i Datatilsynet til NRK.

Datatilsynet vil innlemme også bank, forsikrings— og kundetelefoner i sine undersøkelser. Brudd på informasjonsplikten kan i ytterste fall straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år.

I april satte både Forbrukerombudet og Datatilsynet søkelys på denne virksomheten, etter at det svenske selskapet Intermedica krevde betaling for naturprodukter og kosttilskudd av kunder som aldri hadde bestilt produktene.

Kundene skal den gang ha blitt truet med at Intermedica satt på lydopptak som bekreftet at det var inngått en avtale på telefon, uten at selskapet hadde gitt beskjed om opptakene på forhånd.