Det vil vere ei klar audmjuking av regjeringa. Saka var oppe på møtet i kontrollkomiteen på Stortinget i går.

Statsministeren og regjeringa, representert ved næringsminister Børge Brende, har hittil stritta imot innspel og initiativ frå kontrollkomiteen.

Eit fleirtal i komiteen, alle opposisjonspartia, har teke opp og lagt press på regjeringa for å ta eit slikt initiativ.

«Meiningslaust»

Kontrollkomiteen reiste saka i fjor haust på grunnlag av fleire reportasjar i Bergens Tidende om dei høge løns— og pensjonsytingane og kostnadene ved avtalane som fleire statlege leiarar har.

Tidlegare statsminister Kåre Willoch uttala i den samanhengen til BT at fleire av desse leiarane har «meiningslaust høge pensjonar», og han meinte at styra for dei verksemdene som hadde gjeve slike rause ordningar ikkje hadde gjort jobben sin og ikkje forstått kva dei har vore med på.

Opposisjonen har i lengre tid diskutert korleis dei skulle fylgje opp saka etter at dei har stilt skriftlege spørsmål til Bondevik i to omgangar og berre fått avvisande svar. Opposisjonen har difor vurdert å fremje saka som eit dokument 8-framlegg der Stortinget skulle instruere regjeringa til å ta initiativ for å søke å reforhandle tilsetjingsvilkåra til ein del statlege leiarar.

Vil instruere

— Vi har aldri forstått at det skal vere behov for å betale statlege leiarar meir enn det statsministeren tener. Vi er innstilt på å sjå om det er mogeleg å instruere regjeringa til å ta eit initiativ her, seier Kjell Engebretsen (Ap), nestleiar i Kontrollkomiteen, til Bergens Tidende.

— Vi er innforstått med at dei som er tilsett kan ha juridisk rett til å oppretthalde vilkåra sine. Det er likevel ikkje til hinder for at det blir prøvd å oppta forhandlingar på same måte som det skjedde innan helseføretaka i Helse Øst, seier Frp-formann Carl I. Hagen.

Bergens Tidende har tidlegare fortalt at Helse Øst sparer inn 40 millionar kroner etter å ha reforhandla pensjonsavtalane til eit titals direktørar.