Et prosjekt som har gitt distriktsungdom kjøreopplæring i den videregående skolen, har vært en stor suksess, mener tidligere samferdselsminister, nå kommunal— og regionalminister, Liv Signe Navarsete (Sp).

— Resultatene er så gode at dette er noe vi skal satse videre på. Mitt mål er at alle distriktsskoler skal gi et tilbud om føreropplæring. Det skal utarbeides en rettleder som skal gå ut til alle videregående skoler som kan være interessert i å gi dette tilbudet til sine elver. Men for å høste flere erfaringer vil vi kjøre igang prosjekter på 6-7 nye skoler rundt om i landet, sier Navarsete.

På to og et halvt år har seks videregående skoler deltatt i prosjektet.

- Førerkortet vil bli billigere

— Dersom flere elever i distriktene hadde fått føreropplæring ved skolene, hadde de sluppet å reise langt. Det er jo ikke trafikkskoler på hver en knaus. Slik sett vil de spare penger på førerkortet, i skolene som tilbyr trafikkopplæring. Men teoriopplæringen, oppkjøringen og avgiftene må elevene selv betale helt og fullt, sier Navarsete til Aftenposten.no.

Navarsete er også opptatt av å styrke teoriundervisningen, og viser til lavere strykprosenter i skolene som har prøvd ordningen - noe rektor ved Firda videregående skole Kjell Arnestad kan bekrefte.

— Ja, elevene har hatt langt lavere strykprosent enn landsgjennomsnittet, sier Arnestad til Aftenposten.no. Firda videregående skole var blant de første som innførte ordningen for flere år siden.

Arnestad vil imidlertid gå enda lenger, og ta trafikkopplæringen inn som et valgfag som tas med på elevenes vitnemål.

Kan bli utvidet

— Jeg ønsker meg et system hvor tanken i dette prosjektet blir gjeldende i alle skolene i landet, sier Navarsete.

— Ser du for deg at dette kan bli gjeldende også for skolene i byene?

— Ja, på sikt kan det det. Men dette handler mye om hva skolene selv ønsker å gjøre. Viktigst her er jo trafikksikkerheten. Prøveprosjektet vårt viser at teoriopplæringen i skolene er mer effektiv, og at det styrker sikkerheten at elevene får opplæring over lengre tid.

Aftenposten har tidligere skrevet om den skyhøye strykprosenten på teoriprøven, som er særlig dårlig i Oslo.

Tall fra Vegvesenet viser blant annet at:

  • Flere enn 9500 kandidater strøk på teoriprøven for tredje gang i fjor
  • I overkant av 500 hadde ikke bestått selv etter ti forsøk
  • Om lag 1500 kandidater klarte ikke den praktiske delen av førerprøven på tre forsøk
  • Fem av totalt 13 prøvende kandidater fikk bestått ved tiende forsøk

Hva mener du? Si din mening i kommentarfeltet under saken.