— Vi vil være tilbakeholdne med å forby hunderaser, og heller ha en lisens- og registreringsordning. Merkeordningen kan enten være at man opererer merket under huden eller setter merket i øret, sier SVs Inga Marte Thorkildsen til VG.

Gjennom merkingen mener opposisjonspartiene at det vil bli lettere å håndheve loven om skjerpelse av hundehold.

I tillegg skal man gjennom merkeordningen får mer informasjon og materiale om de forskjellige hunderasene og deres eiere. Ordningen skal innføres innen to år.

Stortingets justiskomité skulle etter planen ha avgitt innstilling om regjeringens forslag til ny hundelov mandag, men utsatte avgivelsen til førstkommende fredag.

(NTB)