I hovedtrekk dreier reglene seg om at prester ikke skal misbruke sin autoritet, innlede personlige relasjoner av intim art, eller motta personlige gaver i forbindelse med sin gjerning, skriver Vårt Land.

Om sjelesorg sier reglene at "en prest er særlig varsom i forhold til barn og unge, så det ikke oppstår noen utilbørlig relasjon eller gir grunnlag for mistanke om slike".

Presteforeningens leder Morten Fleischer sier målet med reglene er å gi prestene en ytterligere bevisstgjøring av presteskikk.

— Vi ønsker at disse retningslinjene ikke bare skal gjelde for Presteforeningens medlemmer, men for alle prester i Den norske kirke. Vi håper og tror at Bispemøtet og biskopene som arbeidsgivere vil følge dette opp, og eventuelt ta i bruk sanksjonsverktøy som de har til disposisjon, sier Fleischer.

Fungerende preses i Bispemøtet, Finn Wagle, sier saken kommer opp på Bispemøtet i mars neste år.

(NTB)