Mannen er dømt flere ganger for en rekke overgrep mot gutter, de fleste i 12 til 15-årsalderen.

Nå har statsadvokaten tatt ut en ny tiltale for svært brutale forhold. 32-åringen skal blant annet ha bundet fast hendene til en av guttene i en krok i taket på båten sin. Slik skal gutten ha stått i en times tid, mens 32-åringen utførte seksuelle handlinger.

Truet med kniv

Guttene skal også ha blitt truet med kniv og tatt kvelertak på før 32-åringen utnyttet dem seksuelt.

— Både bilen og båten er brukt aktivt til å oppsøke unge gutter. Vi mener derfor det er riktig at begge deler blir inndratt for å hindre nye overgrep, sier statsadvokat Gert Johan Kjelby til BT.

Det hører med til sjeldenhetene at påtalemyndigheten ber om inndragelse av biler og båter i sedelighetssaker.

— Vi inndrar ikke hus hvor overgrep skjer, men når eiendeler brukes aktivt for å oppsøke barn stiller det seg annerledes, mener Kjelby.

Ber om forvares

Han mener at mannen som er dømt fire ganger tidligere nå har fått nok sjanser, og at samfunnet bør beskyttes mot ham. Derfor varsler Kjelby i tiltalen at det vil bli lagt ned påstand om forvaring i inntil fem år.

Blir 32-åringen dømt til forvaring kan det reises ny sak når forvaringstiden går ut. I teorien kan mannen bli holdt bak murene på livstid, dersom han ikke blir vurdert frisk nok til å kunne løslates.

I de to siste dommene fra Bergen tingrett heter det at mannen har mangelfullt utviklede sjelsevner og at det er fare for gjentakelse av nye overgrep.

Tilsto sist, nekter nå

Sist mannen ble dømt, i 1999, erkjente han straffskyld for overgrep. Det gjør han ikke nå.

— Han avviser alle anklagene mot seg. Min klient erkjenner å ha vært sammen med guttene, men benekter at det har skjedd noe straffbart, sier mannens forsvarer, advokat Øystein Andersen.

Han mener det vil få dramatiske følger dersom påtalemyndigheten får medhold i kravet om å inndra bilen og båten.

— Min klient er bevegelseshemmet og trenger bilen for å komme seg rundt. Han vil bli totalt isolert om bilen tas ifra ham, sier Andersen.

32-åringen er også tiltalt for å ha forsøkt å få en av de fornærmede guttene til å trekke sin forklaring, i seg selv en handling som vanligvis gir flere måneders fengsel.

Mannen har nærmest vært fotfulgt av politiet i flere måneder, ettersom han har hatt omfattende omgang med unge gutter. Da 32-åringen ble anmeldt for nye, grove overgrep mot en 14-åring i midten av mai, ble han pågrepet og fengslet. Siden har han sittet i varetekt.